Torsten Erasmie - Rapport från Beg-Meil

För bildtexter, se nedan avsnitt 4, 23/9!