Min första kvällspromenad gick mot hamnen. Gatlyktan
belyste den vita väggen på det lilla huset, (som fungerade
som krypin för fiskarna under arbetsdagen).
Omgivningen låg i halvmörker eller mörker.
Den belysta vita väggen, som avtecknade sig mot omgivningen,
hade en nästan hypnotisk effekt på mig.

Tillbaka