Galerie Gloux

Galleriet ligger i ett trevåningshus vid hamnen i Concarneau, Bretagne. Det är byggt i norsk stil och skiljer sig alltså
mycket från övrig bebyggelse. ”La Maison du Bois” (trähuset), byggdes 1884 av Etienne Guillou., allmänt kallad ”lotsen”.

Etienne Guillou var en mycket driftig och framsynt man!

Han byggde upp en egen fiskeflotta, som med tiden
omfattade 8 båtar (för sardinfiske), och var mannen
bakom konstruktionen av de första ostronodlingarna
och speciella burar för att hålla fångad hummer vid liv
innan den såldes.

Han importerade trä från Norge. Därifrån hämtade
han också is (!),som skeppades hem till Concarneau,
för att sedan användas vid leveranser av färsk fisk

och skaldjur till Paris!

Han utnämndes också till norsk konsul.

Hans konstintresse var oerhört stort, och han fick många vänner bland de många konstnärer från olika länder (bl.a. Kröyer från Danmark), som ”upptäckt” Bretagne. Han gynnade så småningom sina konstnärsvänner genom att bygga ett eget hus åt dem!

I bottenvåningen låg en bistro (liten restaurang) och över den ateljéer och bostäder.

Hans son, och även hans svärson, inspirerades av umgänget med
konstnärsvännerna och började själva måla. Båda blev sedan framstående konstnärer!

Tillbaka