Torsten Erasmie


Min ateljé är "heligt" område. Här finns målningar i olika stadier,
skisser och andra förlagor...

 


Hit släpper jag ogärna in besökare.
Jag vill låta skapande-processen fortgå utan störningar...
Men när målningen är avslutad visar jag den gärna!

 

Tillbaka