Torsten Erasmie


Ålafisket är slut för säsongen. Ålagarnen sätts ut i juli.
Nu när höststormarna nalkas tas de upp - och rengörs inför
vinterförvaringen.

 


Här ser du när den sista biten av ett av de 200 m långa näten spolas rena på kajen.

 

« Tillbaka «