Torsten Erasmie, bildspel "Vikvyer" (10 bilder)

Människor har bott på Vik i årtusenden. På kustvallen ovanför fiskeläget har man gjort rikliga fynd av jakt- och fiskeredskap från stenåldern.
Dagens bebyggelse härrör till största delen från 1800-talet. De många gatorna och gränderna anlades på ett sådant sätt att man snabbt skulle kunna ta sig till hamnen och bärga redskap i händelse av storm.
Eftersom Vik varit förskonat från ödeläggande bränder existerar än idag det ursprungliga gatunätet och bebyggelsen är intakt.

  Copyright © Torsten Erasmie

 « Tillbaka «