Torsten Erasmie, bildspel "Hamnen" (10 bilder)

"Hamnen...Ett motiv som i sig
nästan är en abstraktion. För mig
har den fått ett starkt symbolvärde.
Utanför ligger det öppna havet.
Oändligheten. Det okända. Ovissheten.
Innanför de skyddande pirarnarna
finns det välbekanta.
Det redan kända.
Tryggheten.
Som en moders famn..."
Torsten Erasmie

  Copyright © Torsten Erasmie

 « Tillbaka «