Recensioner
Här kan du läsa ett urval av
recensioner om Torsten Erasmie.

Sydsvenskan 12 mars 2007
 
Svenska Dagbladet, 10 mars 2002

Skånska Dagbladet, 17 januari 2001

Svenska Dagbladet, 13 mars 1999

Skånska Dagbladet, 20 mars 1996

Skånska Dagbladet, 27 mars 1993

Sydsvenska Dagbladet, 1 april 1993

Ölandsbladet, 27 juli 1990

Sydsvenska Dagbladet, 19 augusti 1989

Norrköpings Tidningar, 25 oktober 1988

Kristianstadsbladet, 7 maj 1987

Dagens Nyheter, 25 oktober 1986

 

« Tillbaka «