Sedan två veckor tillbaka visar Galleri Danielson god, gedigen konst av Ronald de Wolfe, Torsten Erasmie och Martin Holmgren.
Ronalde de Wolfe är en återkommande gäst hos Sune Danielson, medan Torsten Erasmie visar sina finstämda oljor, akvareller och etsningar här för första gången. Skulptören Martin Holmgren, som gick bort 1969 är representerad med närmare 20 skulpturer i brons och terrakotta och några teckningar.

I Lilla Galleriet finns Torsten Erasmie, en av Österlens många konstnärer. Han ställer ut närmre fyrtiotalet verk, övervägande oljor och etsningar. Motiven är hämtade från hemtrakterna kring Vik på Österlen och från hans studieresor i Frankrike och Italien.
Från Vik kommer oljorna "Sommar", "Höst", "Nilsas hus", "Esthers hus" och "Vinter". Färgerna är väl avvägda, behärskade i färg och form, stilsamma, och ousägligt vackra.
Men temperament saknas inte, vilket kommer mera till uttryck i de stora oljorna "Sommargrinden" och "Sommarbordet" med skarpare kontraster mellan ljus och mörker, sol och skugga.
Favoriten bland oljorna blir ändå den stora "Båtar" laddad i spänningen mellan de stora svarta båtskroven på det lugna vattnet. Bland etsningarna minns jag "Ljugarebänken", kanske för att det är ett motiv, som man anar är på utdöende... Kommer det att sitta fiskargubbar på en bänk vid en sjöbod i framtiden?
Torsten Erasmie har ställt ut flitigt under 80-talet, både hemma i Skåne, på Bornholm och i Quimper i Frankrike. Han finns bl a representerad på Sjöfartsmuseet och Konstmuséet i Malmö, Riksdagshuset och Statens Konstråd.

Kiki Lundh, Ölandsbladet 900717

Fler recensioner