Ljuset verkar vara det som motiverar Torsten Erasmie till att måla. Han arbetar i en traditionell koloristisk tradition, och ur hans bilder på Galleri 17 strömmar ett mjukt ljus som får landskapen att verka immateriella. Torsten Erasmie är bosatt på Österlen, och de enkla motiven från byar, stränder och kreatursmarknader är genomgående behandlade med samma innerlighet.

Birgitta Rubin, Dagens Nyheter 861025

Fler recensioner