SÄLLAN såg man ett blåare hav än det i Torsten Erasmies "Blått hav I" på Galerie Holm i Malmö. Erasmie skildrar gärna vatten och han lyckas förmedla både havets storhet, skönhet och skimrande lugn. I "Morgonljus" från 1995 speglar sig båtarna i vattnet medan solen får allt att lösas upp i ett dis som kan kännas som en materialiserad livsväv. Man hör måsarnas skriande och känner lukten av salt, vatten och tång.
I andra av Erasmies besjälade målningar glimmar strandhusens oranga tak i solen eller skildras människornas tunga kroppar kring grönsaksstånd eller på hamnpirer där allt är ljust, skugga och dallrande spegling.

Jean Bolinder, Skånska Dagbladet, 960320

Fler recensioner