Under några solskensfyllda veckor i april/juni 2002 skapade jag fyra nya serigrafier i samarbete med Bill Greitans, Lime Grafik i Malmö. Det är ett tidskrävande arbete med ytterst höga krav på konstnärlig och teknisk kompetens för att nå ett lyckat resultat.

Här följer en enkel beskrivning av serigrafi-tekniken.

Serigrafi är en handtrycksmetod. På en i en ram hårt spänd väv (polyester) täcker man vissa partier med en schablon eller med någon täckande lösning (t ex lim) där man inte önskar någon färg.

Ramen läggs sedan på papperet och färg pressas genom de öppna partierna med en gummikantad bräda (rakel).

Serigrafi är benämningen på konstgrafiska arbeten, medan reklamtryck kallas för silkscreen.

Vid tryck av serigrafier gör man en schablon för varje tryck. En konstnärligt kvalificerad serigrafi kräver vanligen 8 - 10 tryck och alltså lika många schabloner.

Slutligen numreras och signeras varje serigrafi av konstnären.


Tillbaka